D.O.O. „TIPEX AS“ za proizvodnju, promet roba i usluga sa sedištem u Novom Sadu, Vase Stajića 34, osnovano 1992. godine, registrovano je za poslove veleprodaje merne i regulaciono sigurnosne gasne opreme, proizvodnju gasnih stanica i prateće opreme kao i servis regulatora i ostale gasne opreme.

U oblasti gasne tehnike prisutni smo više od dvadeset godina na tržištu Republike Srbije i Republike Srpske.

D.O.O. “TIPEX AS” sa svojim poslovnim saradnicima ima tim koji radi na projektovanju, proizvodnji i izradi: (MS)-mernih stanica, (RS) regulacionih stanica, (MRS)-merno regulacionih stanica sve do (GMRS)-Glavna merno regulaciona stanica, stanica za komprimovani gas (CNG).

Politika kvaliteta firme D.O.O. „TIPEX AS“ zasnovana je na ponudi opreme visokog kvaliteta, efikasnoj tehničkoj podršci i kratkim rokovima isporuke.

D.O.O. „TIPEX AS“ je ovlašćeni zastupnik za Republiku Srbiju vodećih svetskih proizvođača gasne opreme:

  1. Pietro Fiorentini, Italija
  2. Apator Metrix, Poljska

D.O.O. “TIPEX AS” za svoje proizvode i usluge poseduje sertifikat ISO 9001:2008.