metrix apator

  • Firma “METRIX” je Poljska firma čija je delatnost proizvodnja membranskih merača potrošnje prirodnog gasa, kako u domaćinstvima tako i u industriji uključujući i rešenja za pametnu potrošnju gasa.
  • Firma “METRIX” nalazi se u gradu Tczew u blizini grada Gdansk na severu Poljske.
  • Na osnovu dugogodišnjeg iskustva grupa Apator ostvarila je značajna rešenja u oblasti čitanja i naplate komunalnih usluga (kreditna i pri-pejd brojila električne energije, merenje potrošnje toplotne energije, merenje potrošnje gasa, merenje potrošnje vode…)
  • Cilj grupe Apator je ne samo da stvori nove tehnologije za efikasno upravljanje svake vrste energije, nego i bezbednost potrošača i briga o životnoj sredini.

D.O.O. “TIPEX AS” ostvaruje kontakt sa firmom “METRIX” iz Poljske i nastavlja saradnju iz oblasti merenja potrošnje gasa.

D.O.O. “TIPEX AS” 2015. godine ostvaruje pravo na zastupanje firme “METRIX” na teritoriji Republike Srbije.

D.O.O. “TIPEX AS” u saradnji sa firmom “METRIX” u mogućnosti je da ponudi sledeće merače potrošnje gasa visokog kvaliteta (merači sa membranom i ugrađenom temperaturnom kompenzacijom), tip UGT:

Proizvodi:

1. UGT (G1,6; G2,5 i G4) merilo gasa (iz UG serije merača) dizajnirano je za merenje potrošnje gasa u domaćinstvima, čija ukupna maksimalna potrošnja gasa svih instaliranih potrošača ne prelazi 2,5 m3/h (G1,6), 4 m3/h (G2,5) i 6 m3/h (G4) pri gustini vazduha od 1,2 kg/m3.

UGT-G1,6-G2,5-i-G4-merilo-g

Zapremina radnog ciklusa za merače sa temperaturnom kompenzacijom (UGT):

V=1,15 dm3 ,V=1,9 dm3.

Svi merači gasa iz UG serije mogu se koristiti za merenje:

  • Prirodnog gasa
  • Gradskog gasa
  • Propan-butan gasa

Merači gasa opremljeni su sa pulsnim magnetom kao standardnom opremom. Pulsni transmiter može da se doda naknadno u bilo kom trenutku (1 imp=0,01 m3).

Tehnički podaci

UG-G1,6 UG-G2,5 UG-G4
Maksimalni protok m3/h 2,4 4 6
Minimalni protok m3/h 0,016 0,016/0,025 0,016/0,025/0,040
Nominalni protok m3/h 1,6 2,5 4
Zapremina radnog ciklusa dm3 1,15; 1,2; 1,90 1,15; 1,2; 1,90 1,15; 1,2; 1,90
Maksimalni radni pritisak bar 0,5 / 2* 0,5 / 2* 0,5 / 2*
Veličina maksimalnog pokazivanja m3/h 99,999,999 99,999,999 99,999,999
Početni protok dm3/h 3 5 5
Vatrootpornost do 650 ºC prema standardu EN 1359 bar 0,1 0,1 0,1

 

*) Aluminijumsko kućište, samo za radnu zapreminu = 1,2 dm3

Dodatne informacije za merače sa temperaturnom kompenzacijom

UG-T
Zapremina radnog ciklusa dm3 1,15; 1,90
Granice dozvoljenih grešaka    
Qmin<Q<0,1 Qmax % +-3%
0,1Qmax<Q<Qmax % +-1,5%
Temperaturni opseg °C -25°C do +55°C

 

1-UGT

Dimenzije

1-UGT-dimenzije11-UGT-dimenzije2

 

Kriva tipične greške i gubitka (pada) pritiska

1-UGT-kriva-greške

1-izgled-brojcanika-1 1-izgled-brojcanika-2

Izgled brojčanika sa označenim mestom za žigosanje

1-izgled-brojcanika-3

Izgled brojčanika sa obeleženim mestima blokade brojčanika za sprečavanje okretanja u suprotnom smeru

Mehanička temperaturna kompenzacija

1-mehanicka-temperaturna-ko

Gas je supstanca sa temperaturnom ekspanzijom, što znači da zavisi od temperature, smanjuje se i povećava zapremina. Posledično, utiče na tačnost merenja. Prosto rečeno, kada se gas sa nekim energetskim sadržajem koji je zarobljen u cevi zagreva tada pokazivač merača (brojčanik) pokazuje veću potrošnju nakon proticanja a kada se gas hladi, brojčanik pokazuje manju potrošnju. Ovo je veoma važna činjenica, jer kada se temperatura gasa promeni za 3°C, tada se zapremina gasa menja za 1%. Takve značajne promene temperature gasa će znatno uticati posebno na merače koji su postavljeni van zgrade. Merač gasa radi na različitim temperaturama u zavisnosti od sezone. Merač gasa sa temperaturnim kompenzatorom pruža rešenje za ovakve promene temperature. Mehanizam temperaturne kompenzacije, koji je instaliran u mernoj jedinici, podešava se tako da promene ciklusa merenja tačno prate promene temperature gasa. Elementi odgovorni za kompenzaciju instalirani u meraču dozvoljavaju radijalno pomeranje dijafragme, što rezultuje pomeranjem krive tipične greške, gore i dole u odnosu na nultu liniju. Tako merač gasa menja vrednost izmerene zapremine gasa u zavisnosti od korigovane temperature.

Svi merači gasa iz UG serije mogu biti opremljeni sa mehaničkom temperaturnom kompenzacijom (bimetal).

Izgled merača gasa, tip: UGT G4 proizvođača METRIX, Poljska (sa jednim i sa dva priključka)

1-UGT-G4-1 1-UGT-G4-2 1-UGT-G4-3

Napomena: D.O.O. “TIPEX AS” za merilo gasa, sa temperaturnom kompenzacijom UGT (G1,6; G2,5 i G4) “METRIX, Poljska, poseduje “UVERENJE O ODOBRENJU TIPA MERILA” izdato od DIREKCIJE ZA MERE I METALE, MINISTARSTVO PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE.

Broj uverenja: Z – 18 – 90 (393-7/0-01-1037)

D.O.O. “TIPEX AS” uz svako merilo dostavlja uputstvo o rukovanju i održavanju merila, koje sadrži uslove za ispravno korišćenje i funkcionisanje merila.

2. 6G6 merilo gasa (iz UG serije merača) dizajnirano je za merenje potrošnje gasa u apartmanima, čija ukupna maksimalna potrošnja gasa svih instaliranih potrošača ne prelazi 10 m3/h pri gustini vazduha od 1,2 kg/m3.

2-6G6

Merači gasa opremljeni su sa pulsnim magnetom kao standardnom opremom. Pulsni transmiter može da se doda naknadno u bilo kom trenutku (1 imp=0,01 m3).

Tehnički podaci

6G6
Maksimalni protok m3/h 10
Minimalni protok m3/h 0,06
Nominalni protok m3/h 6
Zapremina radnog ciklusa dm3 2,2
Maksimalni radni pritisak bar 0,5
Veličina maksimalnog pokazivanja m3/h 99,999,999
Početni protok dm3/h 8
Vatrootpornost do 650 ºC prema standardu EN 1359 bar 0,1

Sve dodatne informacije o proizvodima i uslugama firme Apator Metrix možete pogledati na: www.apator.com

3. UG 5,6 dm3 serija merača dizajnirana je za merenje potrošnje gasa u komercijalnom i industrijskom sektoru gde je ukupna potrošnja gasa preko 25m3/h, pri gustini vazduha od 1,2 kg/m3.

3---UG-5,6

Merači gasa opremljeni su sa pulsnim magnetom kao standardnom opremom. Pulsni transmiter može da se doda naknadno (1 imp=0,01 m3).

Tehnički podaci

UG G10 UG G16
Maksimalni protok m3/h 16 25
Minimalni protok m3/h 0,1 0,16
Nominalni protok m3/h 10 16
Zapremina radnog ciklusa dm3 5,6 5,6
Maksimalni radni pritisak bar 0,5 0,5
Veličina maksimalnog pokazivanja m3/h 999999,99 999999,99
Početni protok dm3/h 13 13
Vatrootpornost do 650 ºC prema standardu EN 1359 bar 0,1 0,1

Sve dodatne informacije o proizvodima i uslugama firme Apator Metrix možete pogledati na: www.apator.com

4. G25 merilo gasa (iz UG serije merača) dizajnirano je za merenje potrošnje gasa u industrijskim postrojenjima, čija ukupna maksimalna potrošnja gasa svih instaliranih potrošača ne prelazi 65 m3/h (G40) i 100 m3/h (G65) pri gustini vazduha od 1,2 kg/m3.

4-G25

Merači gasa opremljeni su sa pulsnim magnetom kao standardnom opremom. Pulsni transmiter može da se doda naknadno u bilo kom trenutku (1 imp=0,1 m3).

 

 

 

 

 

Tehnički podaci

2G25L
Maksimalni protok m3/h 40
Minimalni protok m3/h 0,25
Nominalni protok m3/h 25
Zapremina radnog ciklusa dm3 20
Maksimalni radni pritisak bar 0,2
Veličina maksimalnog pokazivanja m3/h 999999,99
Početni protok dm3/h 20
Vatrootpornost do 650 ºC prema standardu EN 1359            bar 0,1

Sve dodatne informacije o proizvodima i uslugama firme Apator Metrix možete pogledati na: www.apator.com

5. 2G40L i 2G65L merila gasa (iz UG familije merača) dizajnirano je za merenje potrošnje gasa u industrijskim postrojenjima, čija ukupna maksimalna potrošnja gasa svih instaliranih potrošača ne prelazi 65 m3/h (G40) i 100 m3/h (G65) pri gustini vazduha od 1,2 kg/m3.

Merači gasa opremljeni su sa pulsnim magnetom kao standardnom opremom. Pulsni transmiter može da se doda naknadno u bilo kom trenutku (1 imp=0,1 m3).

2G40L-i-2G65L

 

 

 

 

 

 

 

Tehnički podaci

2G40L 2G65L
Maksimalni protok m3/h 65 100
Minimalni protok m3/h 0,40 0,65
Nominalni protok m3/h 40 65
Zapremina radnog ciklusa dm3 65 65
Maksimalni radni pritisak bar 0,2 0,2
Veličina maksimalnog pokazivanja m3/h 999999,99 999999,99
Početni protok dm3/h 32 32
Vatrootpornost do 650 ºC prema standardu EN 1359 bar 0,1 0,

Sve dodatne informacije o proizvodima i uslugama firme Apator Metrix možete pogledati na: www.apator.com