Gasne stanice u proizvodnji D.O.O. “TIPEX AS” karakteriše:

  • visoko kvalitetna oprema koja se ugrađuje,
  • kratki rokovi isporuke  i
  • konkurentna ponuda.

Naš tim inžinjera, projektanata, obučenih montera i atestiranih varioca izlaze u susret korisnicima naših usluga i partnerima u pogledu:

  • idejnog rešenja
  • projekta sa izradom radioničkog crteža
  • fabričke izrade i montaže stanice
  • postavljanja i povezivanja na postojeći gasovod i predviđeno mesto za stanicu.

Kompletna oprema koja ulazi u sastav gasnih stanica je atestirana kako od proizvođača tako i od ovlašćene laboratorije u Republici Srbiji.
Atestno tehniču dokumentaciju prati izveštaj o radiografskom snimanju varova u obimu 100% kao i izveštaj o ispitivanju na čvrstoću i nepropusnost.

 

PDF katalog možete preuzeti ovde.

REGULACIONE I MERNO-REGULACIONE GASNE STANICE ZA MALE I SREDNJE PROTOKE

_________________________________________________________

Gasne-stanice-1
Gasne-stanice-2 Gasne-stanice-3 Gasne-stanice-4 Gasne-stanice-5 Gasne-stanice-6