Ormar za gasni set

Ormar za gasni set izrađen je od plastike ili hv-lima. Predviđen je za ugradnju merila za merenje potrošnje gasa, regulatora ili merila i regulatora kao jedinstvenog merno-regulacionog seta. Kod ormara koji su predviđeni za merila potrošnje gasa ugrađuje se vizir staklo radi lakšeg očitavanja potrošnje gasa, na vratima ormara nalaze se otvori za ventilaciju. Ormari se zatvaraju bravicom sa ključem.

Uz ormar isporučuje se i nosač merila.

D.O.O. “TIPEX AS” u proizvodnom pogonu izrađuje gasne ormare različitih dimenzija.

D.O.O. “TIPEX AS” pored tehnološke linije za proizvodnju gasnih ormara poseduje i liniju za plastifikaciju ormara.

Gasni-ormari2 ormar

Y ili kosi filter za gas

Y-ili-kosi-filter-za-gas-1 Y-ili-kosi-filter-za-gas-2 Y-ili-kosi-filter-za-gas-3

Poluholenderi

Poluholenderi-1

Fazonski komadi (fitinzi) za gas

-Tredolet: Fazonski navarni komad za navojni spoj sa unutrašnjim navojem (NPT navoj).

Fitinzi-za-gas---fazonski

-Latrolet: Fazonski navarni komad za segmente pod uglom od 45 °. Zavaruje se direktno na spoljašnju površinu glavne cevi.

Fitinzi-za-gas---fazonsk-2i

-Veldolet: Fazonski navarni komad sa nastavkom za navarni spoj (sučeono zavarivanje).

Fitinzi-za-gas---fazonski-3

Manometarski rasteretni ventil je namenjen za zaštitu manometra od stalnog opterećenja, čime se produžava njegov vek. Konstrukcija ventila je takva, da omogućava brzo i lako očitavanje pritiska.

Rasteretni-ventil

Fini prirubnički filter za gas

Fini-prirubnički-filter-za-gas-2

D.O.O. “TIPEX AS” u svom proizvodnom pogonu izrađuje prirubničke filtere.

Izolaciona prirubnica

D.O.O. “TIPEX AS” u svom proizvodnom pogonu izrađuje izolacione prirubnice.

Prirubnički-filter-za-gas-1

Obujmice za zaštitu od krađe gasa. Izrađene su od PVC materijala. Namenjene su za ugradnju u gasne setove. Veoma lako i brzo se ugrađuju na poluholenderske spojeve na meraču potrošnje gasa. Ugradnjom specijalnih obujmica sprečava se zloupotreba potrošnje gasa.

Obujmice-za-zaštitu-1 Obujmice-za-zaštitu-2

Pored opreme za gas, D.O.O. “TIPEX AS” na zahtev može da vam ponudi i ostalu opremu za gas:

Manometre,

Termometre,

Kuglaste slavine,

Prirubničke slavine,

Polietilenski fiting,

Teflon trake,

Lepak za navoj,

Silikonske trake za navoj,

Trake za predizolovane cevi,

Fleksibilna creva,

Ravni filter za gas,

Bešavne cevi za armature.