Udruženje za gas Srbije organizuje 19. naučno-stručni skup o gasu i gasnoj tehnici sa međunarodnim učešćem.

GAS 2016. – Hotel Zvezda, Vrnjačka Banja, 17-20. maj, 2016. godine.